Bài đăng

Nhà Thần Học và Đại Kết Thụy Điển nói về Chuyến Thăm của Đức Giáo Hoàng

Đức Giám mục Long: 'Tôi thúc đẩy người Úc chối bỏ những biện pháp tàn nhẫn này'

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Chúa Giê-su đảo ngược những giá trị của trần gian