Bài đăng

Đức Thánh Cha nói với các nhà giáo dục: Đừng đánh mất hy vọng!

Đức Thánh Cha Phanxico mời người nghèo đến dùng bữa tối tại Vatican