Bài đăng

Đức Thánh Cha gửi thông điệp video đến Đại hội Truyền giáo Quốc gia Indonesia

Các nhà lãnh đạo Giáo hội và Thế giới đoàn kết kêu gọi chấm dứt nạn buôn người