Bài đăng

Trung quốc: Tòa Thánh, nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, đạt Thỏa thuận Tạm thời về việc Bổ nhiệm Giám mục

Đức Thánh Cha Phanxico động viên giới trẻ Lithuanian