Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: Sự mới mẻ của Tin mừng không cho phép một đời sống hai mặt

Trong kinh doanh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người phải được đặt ở trung tâm, không phải là lợi nhuận (trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho Ấn phẩm kinh doanh)