Bài đăng

Chương trình thăm Colombia của Đức Thánh Cha

Từ nghiện ngập tiến lên bàn thánh: hành trình của một người vô gia cư tới thiên chức linh mục

Đức Thánh Cha thúc giục các nhà lãnh đạo Colombia tiến đến hòa bình và hòa giải: Toàn văn