Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Đức Hồng y Parolin: 2018 là năm của giới trẻ và gia đình đối với Đức Thánh Cha Phanxico

Đức Hồng y Parolin: 2018 là năm của giới trẻ và gia đình đối với Đức Thánh Cha Phanxico

Đức Hồng y Parolin: 2018 là năm của giới trẻ và gia đình đối với Đức Thánh Cha Phanxico

Đức Hồng y Phê-rô Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, nói với Truyền thông Vatican về chuyến Tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxico đến Chile và Peru, Ngày Họp mặt các Gia đình Thế giới, Tông huấn Amoris laetitia, Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, và sự cải tổ Giáo triều.

11 tháng Một 2018, 13:29

Devin Watkins

Trong một phỏng vấn với Alessandro Gisotti của Truyền thông Vatican, Đức Hồng y Phê-rô Parolin cung cấp một cái nhìn xuyên suốt năm 2018 đối với Đức Thánh Cha Phanxico.

Ngài Quốc Vụ khanh mô tả năm 2018 với nét nổi bật là “sự quan tâm đặc biệt của Giáo hội đối với giới trẻ, tức là quan tâm đến những niềm hy vọng, mục tiêu, và những thách đố họ đang phải đối mặt.”

Ngày Họp mặt Gia đình Thế giới diễn ra ở Dublin, Ireland ngày 21-26 tháng Tám, ngay trước khi diễn ra Hội đồng chung Thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma sẽ tập trung vào “Giới trẻ, Đức tin, và Nhận thức Ơn gọi.”

Đức Hồng y Parolin nói về một khía cạnh quan trọng mang tính đổi mới là “mối quan hệ mới của Giáo hội với giới trẻ, được diễn tả theo một khuôn mẫu trách nhiệm, trong đó loại trừ mọi hình thức mang tính gia trưởng.”

Ngài nói, “Giáo hội và Đức Giáo hoàng hỏi giới trẻ … họ có thể có những đóng góp gì cho Tin mừng và việc rao giảng Tin mừng ngày nay!”


Tông huấn Amoris laetitia và giới trẻ

Chuyển sang Tông huấn Amoris laetitia của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Parolin nói rằng tài liệu “được đúc kết từ một khuôn mẫu mới mà Đức Thánh Cha Phanxico đang thúc đẩy bằng sự khôn ngoan, cẩn trọng, và kiên trì.” Những khó khăn vẫn còn vây quanh, ngài nói, “ngoài một vài điểm về nội dung, còn lại là do sự thay đổi thái độ mà Đức Thánh Cha đang yêu cầu nơi chúng ta.”

“Tôi tin tưởng Amoris laetitia – ngoài việc Giáo hội ôm lấy gia đình và những vấn đề của gia đình trong thế giới hôm nay, giúp đưa Tin mừng vào trong gia đình, mà bản thân nó đã là một Tin mừng: Tin mừng của gia đình – đồng thời là một lời mời gọi gia đình trợ giúp qua việc đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội.”


Cải tổ Giáo triều

Sau đó Đức Hồng Y Parolin nói về tiến trình cải tổ Giáo triều, ngài nói “đã có một số bước tiến quan trọng.”

Ngài nói Đức Thánh Cha Phanxico chú trọng nhiều hơn “vào tinh thần sâu rộng hơn, nó phải tạo sinh khí cho mỗi sự cải tổ của Giáo triều, đây là chiều kích nền tảng của đời sống Ki-tô giáo, tức là sự hoán cải.”

Ngài nói, thái độ này phải được ưu tiên hơn “những cải tổ về cấu trúc, với những việc ban bố luật mới, quy phạm mới, sự bổ nhiệm mới, v.v..”

Sự cải tổ phải làm cho Giáo triều Roma trở thành “một sự hỗ trợ thật sự cho Đức Giáo hoàng trong việc loan báo Tin mừng.”

“Tôi nhấn mạnh vào khía cạnh này,” Đức Hồng y Parolin nói.


Chuyến tông du đến Chile và Peru

Cuối cùng, Đức Hồng y Parolin nói về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha Phanxico đến Chile và Peru.

“Đức Giáo hoàng đến như một vị Mục tử chung của Giáo hội để gặp gỡ các giáo hội địa phương … họ đang phải đối mặt với nhiều thách đố do những thực tại của thế giới hôm nay tạo ra.

Ngài nói, trước tiên “là thách đố của những dân tộc bản địa,” nhắc đến Thượng Hội đồng vùng Amazon 2019 do Đức Thánh Cha Phanxico triệu tập.

Ngài nói vấn đề xoay quanh “vai trò và sự đóng góp của những dân tộc này trong mỗi đất nước và xã hội của họ.”

Đức Hồng y Parolin nói, thách đố thứ hai là nạn tham nhũng.

Ngài nói, “Một chủ đề mà Đức Giáo hoàng lên tiếng rất mạnh và là chủ đề ngài nhắc lại với ngôn ngữ rất bộc trực là nạn tham nhũng, nó cản trở sự phát triển và gây trở ngại cho việc giảm bớt tình trạng đói nghèo và khổ sở.”

Kết luận, Đức Hồng y Parolin nói, “Đó là một chuyến đi không hề dễ dàng, nhưng nó chắc chắn rất thú vị.”

[Nguồn: vaticannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/1/2018]


Thống kê Giáo hội Chile và Peru

Thống kê Giáo hội Chile và Peru

Chuyến Tông du 15 - 22 tháng Một, 2018

11 tháng Một, 2018
Thống kê Giáo hội Chile và Peru
Logotipos-Oficiales-©-Radio-Vaticano


Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến thăm Chile và Peru từ 15 - 22 tháng Một, 2018. Dưới đây là thống kê của Giáo hội Công giáo ở Chile và Peru cho đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2015 (từ Văn phòng Trung ương Thống kê Giáo hội

Bảng 1 – Dân số và cấu trúc giáo hội

Bảng 2 – Số người tham gia các hoạt động tông đồ

Bảng 3 – Những con số về khối lượng công việc mục vụ

Bảng 4 – Ơn gọi linh mục

Bảng 5 – Những trung tâm giáo dục thuộc sở hữu/được điều hành bởi giáo hội hoặc dòng tu

Bảng 6 – Những trung tâm bác ái và xã hội thuộc sở hữu/được điều hành bởi giáo hội hoặc dòng tu

Dưới đây là một số dữ liệu thống kê liên quan đến tình hình Giáo hội ở Chile và Peru tính đến ngày 31 tháng Mười Hai 2015:
Bảng 1 – Dân số và cấu trúc giáo hội
Chile
Peru
Diện tích (km2)
756.626
1.285.216
Dân số (nghìn/ngàn)
18.006
31.152
Mật độ (người/km2)
24
24
Người Công giáo (nghìn/ngàn)
13.329
27.911
Số người Công giáo trên 100 dân
74,0
89,6
Giáo khu
27
45
Giáo xứ
960
1.645
Các trung tâm mục vụ khác
3.779
6.303
Số người Công giáo trên trung tâm mục vụ
2.813
3.512
Bảng 2 – Số người tham gia các hoạt động tông đồ
Chile
Peru
Giám mục (tính đến ngày 15.12.2017)
50
68
Linh mục địa phận
1.175
2.088
Linh mục dòng
1.108
1.273
Tổng số linh mục
2.283
3.361
Phó tế trọn đời
1.138
65
Nam tu sĩ (không thuộc hàng linh mục)
546
422
Nữ tu khấn trọng
4.006
5.568
Thành viên các hội tông đồ
472
179
Thừa sai giáo dân
1.473
11.120
Giáo lý viên
43.547
51.367
Bảng 3 – Những con số về khối lượng công việc mục vụ
Chile
Peru
Số giáo dân / linh mục
5.838
8.304
Số giáo dân / thừa tác viên
249
387
Số linh mục / trung tâm mục vụ
0,48
0,42
Số linh mục / 100 giáo dân tham gia các hoạt động tông đồ
4,36
4,75
Bảng 4 – Ơn gọi linh mục
Chile
Peru
Tiểu chủng sinh
39
689
Đại chủng sinh
568
1.539
Đại chủng sinh / 100.000 dân
3,15
4,94
Đại chủng sinh / 100.000 người Công giáo
4,26
5,51
Đại chủng sinh / 100 linh mục
24,88
45,79
Bảng 5 – Những trung tâm giáo dục thuộc sở hữu/được điều hành bởi giáo hội hoặc dòng tu


Chile
Peru
Trường học:


Mầm non và tiểu học
957
995
Trung học cơ sở
597
524
Trung cấp và đại học
27
90Số học sinh:


Mầm non và tiểu học
258.366
248.171
Trung học cơ sở
392.582
196.165
Trung cấp và đại học
321.105
68.768
Bảng 6 – Những trung tâm bác ái và xã hội thuộc sở hữu/được điều hành bởi giáo hội hoặc dòng tu


Chile
Peru
Nhà thương
18
38
Phòng mạch
39
323
Trại phong
1
4
Nhà cho người già và người khuyết tật
318
90
Nhà mồ côi và nhà trẻ
205
244
Trung tâm tư vấn gia đình
30
145
Trung tâm giáo dục xã hội hoặc phục hồi
43
36
Những trung tâm khác
447
581
JF
[Nguồn: zenit]


[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/1/2018]