Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico lên tiếng lo lắng về việc chuyển đại sứ quán Mỹ sang Giê-ru-sa-lem

Đức Thánh Cha ở Bangladesh: ‘Anh chị em giống như hạt cải’