Bài đăng

Bảo tàng Kinh Thánh ngoạn mục đang được xây dựng ở Washington, D.C.

“Nhìn vào bộ mặt của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, chúng ta nên tự vấn Chủ nghĩa Dân chủ của Tây phương đã được xuất khẩu như thế nào”

Một vương miện ba tầng cho mỗi Giáo hoàng

Lịch trình đầy đủ chuyến thăm Armenia của Đức Thánh Cha ngày 24-26 tháng 6

Đức Thánh Cha nói, phục vụ, không phải quyền lực, là con đường Ki-tô giáo ngay chính