Bài đăng

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho giới trẻ Thái Lan tổ chức Đêm Canh thức Cầu nguyện

PHỎNG VẤN RIÊNG: Đức Hồng y Kovithavanij của Bangkok: ‘Đức Thánh Cha Phanxico cho chúng tôi thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng tôi’ (trên chuyến bay giáo hoàng)