Bài đăng

Đức Hồng y Porras: “Venezuela đang gánh chịu nền kinh tế của thời chiến”

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-31/7/2019