Bài đăng

Phép lành ‘Urbi et Orbi’ của Đức Thánh Cha (Toàn văn)

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-15/12/2019