Bài đăng

Tại Columbia Đức Thánh Cha chào các trẻ em ở Nhà Hogar San Jose: Toàn văn

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha Phanxico từ Colombia trở về