Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ Chúa chịu Phép Rửa

40 nhà thừa sai Công giáo bị giết trong năm 2018 trên khắp thế giới, gần gấp đôi so với năm ngoái