Bài đăng

Đức Thánh Cha trong ngày Khánh Nhật Truyền giáo: ‘Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ’

‘Không bao giờ đầu hàng trước sự thờ ơ,” Đức Thánh Cha cảnh báo các nhà báo RAI