Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico chào tạm biệt Ma-rốc

Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ ở Ma-rốc, đánh dấu Thánh Lễ của Giáo hoàng đầu tiên từ sau Thánh Lễ của Thánh Gioan Phaolo II năm 1985