Bài đăng

TIN NHANH: Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của giám đốc và phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa đã sai Con Một xuống giải thoát nhân loại khỏi vòng tội lỗi