Bài đăng

Tiếp kiến chung: “Chúng ta hãy đặt bước chân đầu tiên”

Đức Thánh Cha đón một vị khách đặc biệt trong Buổi Tiếp Kiến Chung