Bài đăng

Đức Thánh Cha tiếp tục thực hiện lại “Những ngày Thứ Sáu Thương xót,” đi thăm viện người khiếm thị

Nạn đói ở Châu Phi: Chiến tranh, hạn hán và bệnh tật tấn công vào người dân Nam Sudan

Thông điệp của Vatican gửi Kỳ Na giáo nhân dịp ngày Mahavir Jayanti ‎