Bài đăng

Thiên Chúa thích sự yếu đuối của chúng ta, Đức Thánh Cha nói ứng khẩu với giới trẻ

Đức Thánh Cha Phanxico nói với 1,6 triệu bạn trẻ phải tránh ‘hạnh phúc của ghế sofa’