Bài đăng

Bài hát chủ đề chính thức WYD2016 (video chính thức)

Những bạn trẻ đến WYD bằng xe đạp (video)

Người đàn ông Iraq với chất nổ bị bắt ở Ba lan trước ngày WYD, chuyến thăm của đức thánh cha

Với giới trẻ ở Krakow, gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico sẽ như ‘bay ra ngoài vũ trụ’

Con đường dài đến Ngày Giới trẻ Thế giới: Đi bộ từ Roma đến Krakow

Những Ki-tô hữu khẳng định báo cáo 'giả' có thể chọc giận những người cực đoan

Đức Thánh Cha chia Bài Diễn văn chính thức tới Các giám mục Ba lan trong buổi gặp gỡ riêng