Bài đăng

‘Cha lao thẳng đến các thánh tích’: Cha tuyên úy cứu hỏa cứu được Vương miện Gai

Bài giảng Lễ Truyền Dầu của Đức Thánh Cha