Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico sẽ đến Hiroshima và Nagasaki vào Tháng Mười Một

Đức Thánh Cha Phanxico đánh dấu kỷ niệm 175 năm Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng