Bài đăng

Toàn văn Thông điệp của Đức Thánh Cha gửi hội nghị OSCE về nạn buôn người

Vatican tổ chức hội thảo về Thông điệp Populorum Progressio (phát triển các dân tộc)

Đức Thánh Cha: ‘Thánh giá không phải như một huy hiệu của tổ chức’

Thiếu niên nhận tội âm mưu ám sát Đức Thánh Cha trong chuyến thăm của ngài đến Hoa kỳ