Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sự kiện toàn sứ mạng của Đấng Mê-xi-a

Đức Thánh Cha phát biểu trước FAO: Chúng tôi ủng hộ nỗ lực toàn cầu để chấm dứt nạn đói trên thế giới