Bài đăng

Vatican: Những chiều kích tâm hồn không thể bị bỏ qua trong phát triển bền vững

Đức Thánh Cha đến thăm Nhà cho Trẻ em trong ngày ‘Thứ Sáu Thương xót’