Bài đăng

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa Giê-su là cây nho (Toàn văn)

Người quản gia của Đức Gioan Phaolo II kể lại một phép lạ được thực hiện qua sự chuyển cầu của Đức Wojtyla

Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxico tại Alessano

Bài hát ‘Everybody Hurts’ của R.E.M. trong Chương trình Tìm kiếm Tài năng Anh quốc

Đức Thánh Cha giảng Lễ sáng ‘Thiên Đàng không nhàm chán’

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: ‘Tình yêu vô bờ bến’

Truyền thông phải ủng hộ sự tự do bày tỏ

TIẾP KIẾN CHUNG: Phép Rửa tội (Phần III): Không phải là một công thức ảo thuật, nhưng là một ơn ban

Những bức ảnh hiếm của Thánh Padre Pio, một nhà thần bí khiêm nhường mang các dấu thánh của Chúa Ki-tô

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Mong sao chúng ta nhận biết được ai là người chúng ta phải chống lại, ai đến từ tà thần