Bài đăng

Trở lại với các giám mục: Lịch trình 2017 của Đức Thánh Cha phủ kín những cuộc viếng thăm 'ad limina'

Đức Thánh Cha gặp những nạn nhân động đất Ý tại Vatican ngày mai

Đức Thánh Cha Phanxico nhận được lá thư từ Giáo xứ ở Aleppo, Syria