Bài đăng

Đức Thánh Cha nói về ‘Kinh Lạy Cha’ trong Nhà thờ Chính tòa Cứu độ Chính thống giáo ở Bucharest

Đức Thánh Cha dẫn ra những lợi ích của gia đình và việc làm nông

Những phép lạ ngoại thường dẫn đến sự tuyên phong Thánh cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II

‘Các Giáo hội Ki-tô giáo tìm cách để trở nên sự phản ánh khả tín cho sự hiện hữu của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhắc các Giới chức ở Romania