Bài đăng

Đức Hồng y Müller: Không có vấn đề giữa tôi và Đức Giáo hoàng Phanxico

Đức Tổng Giám mục Ladaria kế nhiệm Đức Hồng y Müller làm Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin (CDF)

Giáo huấn Kinh Truyền Tin: Nhà truyền giáo không mang theo bản thân nhưng mang theo Chúa Giê-su