Bài đăng

Đức Hồng y Dolan nói về Thứ Tư Lễ Tro và Ngày Thánh Valentine

‘Dừng lại, Ngắm xem và Trở về’: Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Tro tại Vương cung Thánh Đường Thánh Sabina All’Aventino