Bài đăng

Cán bộ Trung quốc phá hủy một nhà thờ khác ở tỉnh Thiểm Tây

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn