Bài đăng

Người tham dự WYD tin rằng đức tin cho phép họ trở thành người tốt hơn

WYD một sứ mạng phải hoàn thành cho giới trẻ Philipinines

Đức Tổng Giám mục Lahore dẫn đoàn Pakistan đến WYD

Đoàn Myanmar khởi hành đến sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới

Các nhà khoa học đưa các vị thánh trở lại cuộc sống bằng công nghệ ảnh

Vị linh mục khuyến khích các bác tài hãy ‘thương xót trên đường’

PHỎNG VẤN: Thể thao phải đặt nhân vị con người lên hàng đầu

Tình nguyện viên WYD thách thức thế giới với cuộc thi vũ điệu