Bài đăng

Những khác biệt không thể tạo ra cho chúng ta sự gia tăng bạo lực, Đức Thánh Cha nói tại Georgia

Tân Phát ngôn viên Vatican cảm ơn Đức Thánh Cha về sự kiên nhẫn của ngài

Đức Thánh Cha gửi điện tín trên đường đến Georgia

Đức Thánh Cha cầu nguyện tại Santa Maria Maggiore trước khi khởi hành đi Georgia

Chương trình của Đức Thánh Cha đến Georgia, Azerbaijan