Bài đăng

UNICEF tố cáo rằng một "thảm kịch câm lặng"

Đức Thánh Cha mời những người tị nạn lên ngồi với ngài

Đức Thánh Cha Phanxico gửi thông điệp Video đến Armenia: Tsdesutiun! Hẹn sớm gặp các bạn!

TRIỀU YẾT CHUNG: xin được làm sạch

Có phải hang này ở Thổ nhĩ kỳ là nơi Thánh Phê-rô đã cử hành thánh lễ?