Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Tám Mối Phúc (Toàn văn)

Những bí mật đằng sau làn khói trắng/đen của Vatican

Sứ điệp Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 54 của Đức Thánh Cha Phanxico

Toàn văn bài giảng Chúa nhật Lời Chúa thứ nhất của Đức Thánh Cha Phanxico

Theo dõi diễn văn Tuần hành Phò Sự sống lịch sử của Tổng thống Trump: “Mọi con người xứng đáng được bảo vệ”

Huấn từ Kinh Truyền tin: Chúa nhật Lời Chúa, Chúa nhật thứ 3 Mùa Thường niên