Bài đăng

Hàn quốc mời Các giám mục và giới trẻ, những người trải qua chiến tranh đến cầu nguyện cho hòa bình

Đức Thánh Cha có chuyến đi đầy ngạc nhiên thăm những phụ nữ được cứu thoát khỏi con đường mại dâm

Những hình ảnh trong bữa ăn trưa của Đức Thánh Cha với người tị nạn