Bài đăng

Đức Giám mục làm phép trừ quỷ cho toàn thành phố từ trên máy bay trực thăng bằng nước Thánh: “Chúng ta phải tống cổ lũ quỷ”

Cán bộ Trung Hoa thẳng tay đàn áp đám tang và đám cưới tôn giáo