Bài đăng

Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội Giới trẻ Quốc gia tại Đền Thánh Aparecida, Brazil

Tòa Thánh đưa ra những thỉnh cầu “khẩn cấp” cho Venezuela để tránh bạo lực, bảo đảm được các quyền