Bài đăng

Diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi bế mạc ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình

Mark Wahlberg tạm dừng thu hình ‘Transformers’ vì là ngày Chúa nhật