Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 2-15/2/2019

Đức Tổng Giám mục Auza: Phiên Thảo luận của LHQ cảnh báo về những mối nguy hiểm của biến đổi khí hậu