Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Sứ vụ của Thánh Phaolo ở Ê-phê-xô

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-30/11/2019