Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

LHQ: Nền kinh tế toàn cầu phải giúp đỡ tất cả

LHQ: Nền kinh tế toàn cầu phải giúp đỡ tất cả

Đức Tổng Giám mục Auza nêu lên sự bất bình đẳng ngày một nhiều
3 tháng Mười, 2017
Archbishop Bernardito Auza ©Holy See Mission
Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza ©Holy See Mission
Nền kinh tế toàn cầu phải tạo ích lợi cho mọi người, tuy nhiên sự bất bình đẳng vẫn đang tăng cao. Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên hợp quốc, phát biểu ngày 2 tháng Mười, 2017, trong Phiên họp thứ 72 của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ngài trình bày những phân tích của mình tại phiên tranh luận Ủy ban Thứ Ba về Chương Trình Nghị Sự Mục 27 (a,b), nói về sự Phát triển xã hội.
Đức Tổng Giám mục Auza nói, “Mỗi năm chúng ta đều khẳng định rằng đã có nhiều tiến bộ được thực hiện trong việc xóa nghèo đói, nhưng đồng thời lại nhận thấy rằng sự tiến bộ đó vẫn chưa đủ.” Ngài bày tỏ lo lắng về “sự bất bình đẳng liên tục tăng cao, sự gia tăng con số những người chịu đựng nạn đói” và “con số tăng mạnh những người tiếp tục bị bỏ rơi lại đàng sau.”
Đức Tổng Giám mục phân tích rằng “sự phát triển kinh tế không bảo đảm cho sự phát triển xã hội và không giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng và loại trừ. Ngài lưu ý rằng gia tăng những đầu tư, việc làm và nền kinh tế là vô cùng quan trọng, “cần phải có sự hiểu biết rộng lớn hơn về sự phát triển con người toàn diện để đạt được những mục tiêu dài lâu.”
Đức Tổng Giám mục Auza nhấn mạnh rằng “Mô hình nền kinh tế hiện tại có khuynh hướng nhấn mạnh vào sự thành công và tính tự lực trong các cộng đồng,” và cần phải làm nhiều hơn để “giúp những người bị gạt ra bên lề không bị loại trừ.” Ngài nói: “Điều này đặc biệt quan trọng khi cân nhắc đến người già, người khuyết tật, giới trẻ và người di cư.”

Phát biểu của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza
Phái Bộ Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc cung cấp

Thưa ông Chủ tịch,
Tôi xin chúc mừng ông đắc cử vào vị trí Chủ tịch của Ủy ban Thứ Ba. Phái đoàn của tôi mong chờ được hợp tác trong tinh thần xây dựng với Ủy ban trong suốt nhiệm kỳ của ông.
Mỗi năm chúng ta đều khẳng định rằng đã có nhiều tiến bộ được thực hiện trong việc xóa nghèo đói, nhưng đồng thời lại nhận thấy rằng sự tiến bộ đó vẫn chưa đủ. Ngay cả đối với việc phát triển kinh tế đổi mới, sự tiến bộ kỹ thuật không ngừng, và việc thông qua và áp dụng những hiệp ước quốc tế đầy hứa hẹn như Chương trình Nghị sự 2030 và Tuyên Ngôn New York về Người Tị nạn và Di cư, chúng ta không thể không lo lắng về sự bất bình đẳng liên tục tăng cao, sự gia tăng con số những người chịu đựng nạn đói lần đầu tiên trong mười năm qua, và con số tăng mạnh những người tiếp tục bị bỏ rơi lại đàng sau.
Một trong những nguyên nhân nổi rõ nhất cho sự chênh lệch đang nở rộng này là việc phát triển kinh tế không bảo đảm cho sự phát triển xã hội và không giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ của sự bất bình đẳng và loại trừ. Trong khi gia tăng những đầu tư và việc làm, cũng như một nền kinh tế đa dạng là vô cùng quan trọng để đưa những người nghèo thoát khỏi cảnh cùng khổ, thì cần phải có sự hiểu biết rộng lớn hơn về sự phát triển con người toàn diện để đạt được những mục tiêu dài lâu. Nó vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn bảo đảm rằng những người thấp kém nhất và những người bị gạt ra bên lề ở giữa chúng ta không bị loại trừ khỏi thành tựu chung của sự tiến bộ.
Tập trung vào sự phát triển con người toàn diện có nghĩa là phải xem xét lại sự hiểu biết của chúng ta về mục đích của nền kinh tế quốc tế. Như Đức Giáo hoàng Phanxico đã nói trong Tông huấn Laudato Si’, chúng ta không được đối xử “các hữu sinh khác như các đối tượng phải phục tùng quyền hành tùy tiện của con người … [vì] cái nhìn tùy tiện của kẻ mạnh, sẽ tạo nên không biết bao nhiêu sự bất bình đẳng, bất công và bạo quyền trên phần đông loài người, vì những tài nguyên sẽ dần rơi vào tay những người nắm quyền hành.” [1]
Thay vì vậy, nền kinh tế toàn cầu phải tìm cách sinh lợi cho mọi người, cả về vật chất và tinh thần. Trong cách thực hành, điều này có nghĩa là phải đưa ra sự ưu tiên cho nguyên tắc phân quyền trong mọi chính sách xã hội và kinh tế mà chúng ta thúc đẩy. Nó cũng hàm ý nói đến một văn hóa gặp gỡ, văn hóa bước ra và hoạt động với người nghèo. Nó có nghĩa là gặp gỡ và trao đổi với những người thấp kém nhất trong xã hội của chúng ta. Nói tóm lại, nó có nghĩa là đặt con người vào vị trí thứ nhất. Khi chúng ta gặp gỡ những người bị gạt ra bên lề, chúng ta không thể chỉ nói về nhu cầu của họ bằng những thuật ngữ kinh tế thuần túy. Chính qua văn hóa gặp gỡ mà những người nắm giữ các vị trí quyền lực học được những gì cần phải có để phát triển những tiềm năng hiện hữu ở mọi cấp độ của xã hội, đồng thời tìm được ý nghĩa lớn hơn cho trách nhiệm đối với thiện ích chung.
Mô hình nền kinh tế hiện tại có khuynh hướng nhấn mạnh vào sự thành công và tính tự lực trong các cộng đồng, do vậy không đưa ra được một câu trả lời thích đáng cho những thực tại toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt hôm nay. Tính tương thuộc ngày càng nhiều của chúng ta đòi hỏi những chính sách và sự đầu tư trao cơ hội cho những người thấp kém nhất, củng cố vững mạnh các cộng đồng, và giúp những người bị gạt ra bên lề không bị loại trừ. Điều này đặc biệt quan trọng khi cân nhắc đến người già, người khuyết tật, giới trẻ và người di cư.
Đặc biệt, người già và người khuyết tật đang đối mặt với một số hình thức phân biệt đối xử và bạo lực tồi tệ. Theo định nghĩa, nền kinh tế chỉ dễ chịu nhất với những người đóng góp cho nó với rất ít sự hỗ trợ. Tuy nhiên, đối với người già và người khuyết tật, việc tiếp cận được với những dịch vụ hỗ trợ cần thiết để gắn kết một cách tích cực vào xã hội là vấn đề nhân phẩm căn bản. Tăng cường đầu tư vào những mạng lưới an sinh xã hội như chăm sóc sức khỏe và quỹ lương hưu cũng rất quan trọng trong việc giảm bớt những sự bấp bênh cho những người chịu thiệt thòi nhất. Sự hỗ trợ của chính phủ cho những chương trình chăm sóc gia đình không những có tiềm năng tiết kiệm tiền cho dân chúng, mà còn cung cấp cho người già và người khuyết tật một sự hỗ trợ mà chỉ những người được yêu thương mới có thể có được.
Thưa ông Chủ tịch,
Sự phát triển xã hội cũng có nghĩa là phải tạo ra việc làm đúng phẩm giá cho người trẻ. Như Đức Giáo hoàng Phanxico nói trong Tông huấn, “Lao động là một điều cần thiết, là một phần ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất này, con đường đi đến trưởng thành, phát triển con người và hiện thực cá nhân mình”. [2] Để điều này trở thành hiện thực, phải đưa ra các chính sách học việc và cung cấp những khoản vay vốn nhỏ và những cơ hội cho người trẻ dám mạo hiểm và phát triển qua lao động, đặc biệt cho những phụ nữ trẻ và thiếu niên nữ.
Cuối cùng, tình hình hiện tại của người di cư và tị nạn đáng để chúng ta quan tâm. Bất kể họ bị buộc phải di cư vì những lý do kinh tế hay vì những lý do bách hại và xung đột, quyền con người của họ phải được tôn trọng, và phải bảo đảm họ có thể tiếp cận được với những dịch vụ căn bản, trong đó có sự chăm sóc sức khỏe ban đầu và giáo dục cho trẻ em. Sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho những trẻ em và người trẻ di cư không có người thân đi kèm sẽ làm lợi cho những xã hội nơi các em ở lại hoặc trở về.
Thưa ông Chủ tịch,
Như chủ đề của phiên tranh luận của đại hội đồng năm nay, sự phát triển xã hội thật sự đòi hỏi một “sự tập trung vào con người” được đổi mới. Với ý chí chính trị cần thiết và sự chú ý vào từng nhân vị, một thế giới tốt đẹp hơn nằm trong tầm tay của chúng ta.
Cảm ơn ông Chủ tịch.
1. Đức Giáo hoàng Phanxico, Tông huấn Laudato Si’, 82.
2. Đức Giáo hoàng Phanxico, Tông huấn Laudato Si’, 128.
Copyright © 2017 Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations, All rights reserved.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/10/2017]


Đức Hồng y Parolin: Hãy dừng xúc phạm phẩm giá của trẻ em

Đức Hồng y Parolin: Hãy dừng xúc phạm phẩm giá của trẻ em

Diễn văn chính tại Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số
3 tháng Mười, 2017
Cardinal Paroline at Child Dignity in Digital World -- screenshot from live broadcast
Đức Hồng y Paroline tại Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số -- Ảnh chụp từ màn ảnh Truyền hình trực tiếp
“Bây giờ, nhờ vào những bằng chứng rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng ta đã nhận thức được tai họa của những sự tấn công vào phẩm giá của trẻ em,” Đức Hồng y Phê-rô Parolin, Quốc vụ khanh Vatican, nói hôm 3 tháng Mười, 2017 trong bài diễn văn chính tại Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số. Hội nghị diễn ra từ ngày 3-6 tháng Mười, 2017, tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, Roma.
Ngài phân tích rằng cũng giống như những vấn đề bi kịch khác trên thế giới, nó “lây lan và tỷ lệ thuận với thông số mới của thế giới số. Cơn đại dịch này uốn lượn và len lỏi qua những mê hồn trận và qua những cái bẫy ngầm của thực tại.”
Đức Hồng y Parolin nói rằng thế giới số không tách biệt khỏi thế giới của thực tại, nhưng là “phần chung của thực tại thế giới duy nhất.” Ngài nói, “Trẻ em lớn lên trong môi trường này bị vây quanh bởi những sự nguy hiểm mới, hay đúng hơn là những sự nguy hiểm cũ được thể hiện dưới những hình thức mới.”
“Đức Thánh Cha Phanxico liên tục nhắc chúng ta rằng những hình thức lạm dụng và bạo lực nhằm vào trẻ em sinh sôi theo những cách đan xen nhau,” Đức Hồng y nói. “... nạn buôn bán trẻ em và buôn bán người nói chung, hiện tượng binh lính trẻ em, việc thiếu giáo dục thậm chí cả ở bậc tiểu học, trẻ nhỏ là những nạn nhân đầu tiên của nạn đói và nghèo khổ cùng cực.”
Đức Hồng y Parolin kết luận bằng nhắc nhở các thính giả đang nghe trực tiếp và trên truyền thông trực tiếp Hội nghị rằng: “Những trẻ em mà chúng ta đang nói đến và phẩm giá của các em mà chúng ta mong muốn bảo vệ và thăng tiến là những nhân vị, và giá trị của mỗi nhân vị là duy nhất và không thể thay thế được.”
Diễn văn của Đức Hồng Y Phê-rô Parolin
Quốc vụ khanh Vatican
Ngày 3 tháng Mười, 2017 tại
Hội nghị Phẩm giá Trẻ em trong Thế giới số, 3-6 tháng Mười, 2017 tại
Đại học Giáo hoàng Gregorian. Roma.
Kính thưa ngài Chủ tịch Thượng viện,
Kính thưa các Đức Hồng y,
Kính thưa Cha Tổng quyền, các vị Đại sứ, Cha Hiệu trưởng, các vị Học giả và các Giáo sư,
Thưa các bạn,
Tôi cảm ơn về lời mời tôi phát biểu trong buổi khai mạc Hội nghị quan trọng này, cho phép tôi được chuyển lời chào và sự trân trọng của Đức Giáo hoàng Phanxico và của Tòa Thánh đối với sáng kiến này. Đây là sự kiện được chủ trì và tổ chức bởi một Đại học Giáo hoàng rất có uy tín, cùng với những sự kiện đáng ca ngợi khác. Tôi xin gửi lời chào đến các quý vị và các tổ chức tham dự trong sáng kiến này, và tôi xin bày tỏ lòng tri ân tới tất cả những người đã đóng góp một cách cụ thể cho việc tổ chức và sắp xếp chương trình trong Hội nghị này.
Trước hết tôi mong muốn bày tỏ sự đánh giá cao vì chủ đề đã được chọn để thảo luận: phẩm giá của trẻ em trong thế giới số.
Đa số quý vị ở đây là những người đã hoạt động một thời gian dài trong lĩnh vực này, đều biết rõ rằng lạm dụng tình dục trẻ em góp phần tạo nên một hiện tượng rộng lớn và lan tràn. Trong vài thập niên qua, thực tại bi kịch này đã trở nên nổi bật trong Giáo hội Công giáo và làm hiện lên những sự thật đen tối. Giáo hội ngày càng ý thức hơn về những tác hại mà các nạn nhân trải qua, những đau khổ của họ và nhu cầu cần phải lắng nghe họ, để hoạt động trên nhiều mặt trận khác nhau; nó bao gồm: phải thực hiện một loạt những can thiệp để chữa lành các vết thương, lấy lại sự công bằng, ngăn chặn tội ác và huấn luyện các nhà giáo dục và những người hoạt động với trẻ em, với một tầm nhìn nhằm truyền bá và củng cố một văn hóa bảo vệ trẻ em mới – một sự bảo vệ đích thực – để bảo đảm rằng các em được lớn lên trong một môi trường lành mạnh và an toàn. Đây là một trách nhiệm đòi hỏi sự quan tâm, năng lực và sự kiên trì lớn của con người; kinh nghiệm cho chúng ta thấy nơi nào giữ vững và liên tục được cam kết này, thì những kết quả tích cực sinh ra từ nó sẽ rất tốt đẹp và đầy khích lệ. Với ý nghĩa này, cho dù có khi xã hội nói chung không phát triển được nhận thức cần có, thì nỗ lực của Giáo hội phải tiếp tục, phải được mở rộng và đào sâu, với sự chắc chắn và rõ ràng, để phẩm giá và quyền của trẻ em được bảo vệ và bảo đảm với sự chú ý và hiệu quả hơn những gì đã làm trong quá khứ. Ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng tôi đã đạt được, để nó có thể chứng minh mức độ hiệu quả lớn hơn nhiều, nhờ vào sự hợp tác của tất cả quý vị.
Thế giới mà mỗi nhân vị ngày nay sinh ra và lớn lên mang nét đặc trưng sâu xa hơn và tỏa rộng khắp hơn, bởi sự phát triển và phổ biến chung của những công nghệ truyền thông mới và những công cụ mới sẵn sàng cho họ sử dụng. Điện thoại di động và máy tính bảng và những thiết bị khác đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày của ngày càng nhiều người hơn; độ tuổi của người sử dụng ngày càng trẻ hơn, quá nhiều đến mức chúng ta có thể nói đến những thế hệ trẻ là “người bản địa của kỹ thuật số.” Điều này phủ khắp mọi miền trên thế giới, vươn tới cả những khu vực với sự phát triển kinh tế và xã hội không cân xứng và không đồng đều. Hiện tượng này bây giờ là hiện tượng toàn cầu và chúng ta gọi đó là một “thế giới số.”
Bây giờ, nhờ vào những bằng chứng rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng ta đã nhận thức được tai họa của những sự tấn công vào phẩm giá của trẻ em, cũng như nhiều vấn đề bi kịch khác trong thế giới hôm nay, lây lan và tỷ lệ thuận với thông số mới của thế giới số. Cơn đại dịch này len lỏi và thâm nhập qua những mê hồn trận và qua những cái bẫy ngầm của thực tại. Thật ra, thế giới số không tách biệt khỏi thế giới của thực tại: nó là một phần chung của thực tại thế giới duy nhất. Trẻ em lớn lên trong môi trường này bị vây quanh bởi những sự nguy hiểm mới, hay đúng hơn là những sự nguy hiểm cũ được thể hiện dưới những hình thức mới; và văn hóa bảo vệ trẻ em mà chúng ta muốn truyền bá phải đủ hiệu quả để giải quyết những vấn đề của ngày nay.
Nhìn đến thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha Phanxico liên tục nhắc chúng ta nhớ rằng những hình thức lạm dụng và bạo lực nhằm vào trẻ em sinh sôi theo những cách đan xen nhau: nạn buôn bán trẻ em và buôn bán người nói chung, hiện tượng binh lính trẻ em, việc thiếu giáo dục thậm chí cả ở bậc tiểu học, trẻ nhỏ là những nạn nhân đầu tiên của nạn đói và nghèo khổ cùng cực. Trong ngày Giáo hội dành riêng tưởng nhớ các Thánh Anh Hài, Đức Giáo hoàng Phanxico viết: “Chúng ta cần có lòng can đảm để trả lời cho thực tại này, để đứng lên và nắm chắc nó trong tay (x. Mt 2:20)… [Chúng ta] cần lòng can đảm để bảo vệ cho niềm vui này thoát khỏi những Hê-rô-đê của thời đại chúng ta, những người giết hại sự thơ ngây của con trẻ chúng ta. Một sự ngây thơ bị đánh cắp khỏi các bé bởi những áp bức của lao động nô lệ phi pháp, mại dâm và bóc lột. Một sự ngây thơ bị xé nát bởi chiến tranh và di cư cưỡng bức, với những mất mát lớn. Hàng ngàn trẻ em đã rơi vào tay của các băng nhóm, các tổ chức tội phạm và buôn bán cái chết, những kẻ tàn phá và bóc lột sự thiếu thốn của các em” (Thư gửi các Giám mục, 28 tháng Mười Hai 2016). Giữa tất cả những tình hình này, thực tại khủng khiếp của lạm dụng tình dục hầu như luôn luôn có mặt, như một nét chung và hậu quả của bạo lực từ nhiều phía và lan rộng, nó lờ đi mọi sự tôn trọng, không chỉ đối với thân xác, nhưng còn tệ hơn nữa đối với linh hồn, đối với sự mong manh và phẩm giá của mỗi đứa trẻ, của mỗi bé trai và bé gái ở bất kể quốc gia nào.
Và như vậy chúng ta đã nhận ra được những thách đố, nhưng cũng nhận thấy rằng cho dù chúng ta đã học biết được rất nhiều từ hiện tượng này, nhưng tính quan trọng của việc phải tìm hiểu sâu hơn về nó vẫn còn đó, và điều cần thiết hơn nữa là phải tiếp tục truyền bá sự hiểu biết về hiện tượng này của chúng ta cho tất cả mọi người để thúc đẩy việc bảo vệ quyền của trẻ em. Chỉ bằng cách này thì chúng ta mới có thể chiến đấu hiệu quả trong cuộc chiến bảo vệ cho trẻ em trong thế giới số hóa. Hiện tượng mà chúng ta quan sát được đạt đến những mức độ kinh hoàng: những chiều kích và tốc độ của chúng lây lan vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Và đây là lý do thứ hai cho lòng khâm phục của tôi đối với cách thức được áp dụng trong Hội nghị này: mời gọi các vị đại diện từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học khác nhau cùng họp lại cùng với những người đang tích cực cam kết trong công cuộc bảo vệ trẻ em; những vị đại diện của những công ty hàng đầu về phát triển công nghệ và truyền thông đại diện cho thế giới số; những vị chịu trách nhiệm về thiện ích chung của xã hội con người; các nhà lập pháp, những nhà chính trị và các cơ quan hành pháp đều được kêu gọi để chiến đấu chống lại những tội ác và lạm dụng; những nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự cam kết hoạt động vì trẻ em.
Cũng như những diễn giả khác, tôi muốn nhấn mạnh đến một nét đặc biệt rất riêng của hội nghị này, một điểm riêng làm cho nó trở nên mới và thậm chí duy nhất, cụ thể là: thiết lập một sự đối thoại giữa những người có khả năng và có phẩm hạnh, họ là những người đã lấy việc bảo vệ cho phẩm giá của trẻ em trong thế giới số làm công việc cho riêng mình. Họ làm điều này bằng cách dốc toàn sức lực của họ vào một cam kết chung để vượt qua được cảm giác mất phương hướng và bất lực khi đối mặt với một thách đố khó khăn của thị trường như vậy, và giúp chúng ta can dự vào một cách sáng tạo. Khi địa hạt chiến lược căn bản này đã được xác định, chúng ta phải hoạt động để lấy lại quyền kiểm soát cho sự phát triển của thế giới số, để nó phục vụ cho phẩm giá của trẻ em, và từ đó phục vụ cho toàn thể nhân loại của ngày mai. Vì trẻ em của hôm nay là toàn thể nhân loại của ngày mai.
Theo sau những nghiên cứu và hiểu biết về những vấn đề này bắt buộc phải là một cam kết và một nỗ lực nhìn xa và can đảm của tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay; cũng phải có một lời kêu gọi hợp tác của mọi người trong vị trí họ đang đảm trách, trong nhiều quốc gia và những khu vực khác nhau của xã hội. Cho phép tôi được đưa ra một vài suy tư thêm, mà tôi xin gửi đến quý vị để cân nhắc.
Sự phát triển về nhân khẩu của nhân loại quá nhanh ở nhiều quốc gia nơi mà tiến bộ kinh tế và xã hội vẫn còn thiếu hoặc chưa tương xứng. Hàng trăm triệu trẻ em và người trẻ đang lớn lên trong một thế giới số trong bối cảnh quá thiếu sự phát triển. Có lẽ cha mẹ và thầy cô giáo của các em vẫn chưa được trang bị đủ về văn hóa để đồng hành và giúp các em lớn lên trong thế giới này, trong khi những nhà lãnh đạo chính trị thường không biết phải bắt đầu từ đâu để bảo vệ các em.
Chúng ta cũng chịu trách nhiệm về những em này, cũng như những công ty thúc đẩy và định hướng phát triển của thế giới số. Với triển vọng mang tính quốc tế, toàn cầu và liên quan đến nhiều lĩnh vực học thuật, Hội nghị này phải nhận lấy trách nhiệm đối với các trẻ thuộc “những vùng ngoại vi” của thế giới, điều mà Đức Giáo hoàng Phanxico liên tục nói đến: những vùng ngoại vi trong các khu vực địa lý chịu đựng sự nghèo nàn về kinh tế nhiều hơn, nhưng còn cả những vùng ngoại vi được tìm thấy trong lòng những xã hội phồn vinh nơi mang lấy sự nghèo nàn về nhân văn và tinh thần, sự cô đơn và mất ý nghĩa của cuộc sống. Không phải vô tình mà trẻ em trong tất cả những vùng ngoại vi này là mục tiêu được chọn của những mạng lưới bóc lột và bạo lực có tổ chức trên mạng trên phạm vi toàn cầu.
Cả trong xã hội và Giáo hội luôn luôn có sự nhấn mạnh đến trách nhiệm ban đầu của gia đình và của trường học trong việc bảo đảm cho trẻ em có được một nền giáo dục đúng nghĩa là vô cùng quan trọng cho việc bảo vệ và thăng tiến phẩm giá của các em. Điều này vẫn đúng cho ngày nay và mọi nỗ lực phải được thực hiện để cha mẹ và các nhà giáo dục có thể mỗi ngày mỗi đảm nhận trách nhiệm của họ lớn hơn, ngay cả đứng trước những nguy cơ và thách đố của thế giới số. Tuy nhiên, một điều nhìn thấy rõ là trong bối cảnh hiện đại khả năng ảnh hưởng trong việc huấn luyện các thế hệ trẻ của họ kém hơn so với trong quá khứ, và thường bị chống lại và ập đến bởi một làn sóng của những thông tin và hình ảnh tràn đến cho ngay cả những em nhỏ nhất qua vô vàn những kênh mở được truyền thông tin tức cung cấp. Cả trong vấn đề này, trách nhiệm đối với những thế hệ trẻ phải được chia sẻ trọn vẹn bởi tất cả các khu vực xã hội mà quý vị là đại diện.
Cuối cùng, hội nghị của chúng ta hôm nay được chủ trì bởi một tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo đặc biệt chú ý đến những chiều kích đạo đức và tôn giáo của đời sống và sự phát triển của nhân vị. Tôi hy vọng rằng công cuộc của quý vị có thể làm hài hòa những triển vọng này vào với những suy tư và cam kết chung, và từ đó quý vị có thể rút ra được sức mạnh, nguồn cảm hứng và động lực. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều hoàn toàn đồng ý với những điều đã được khẳng định trong nguyên tắc thứ hai của Tuyên ngôn Toàn cầu về Quyền của Trẻ em, cụ thể là, mỗi trẻ em phải có đủ điều kiện “để phát triển về thể lý, tâm lý, đạo đức, tinh thần và xã hội trong một môi trường lành mạnh và bình thường và trong những điều kiện có tự do và phẩm giá.” Và, như Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II khẳng định năm 1990, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh về Trẻ em, chúng ta nhấn mạnh rằng “cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm sự tốt đẹp cho trẻ em của thế giới, đặt ra các quyền cho trẻ em và bảo vệ những quyền đó bằng những hoạt động pháp lý và văn hóa mang đậm nét của tính tôn trọng sự sống con người như là một giá trị của chính nó, không lệ thuộc vào giới tính, nguồn gốc dân tộc, tình trạng xã hội và văn hóa, hoặc niềm tin tôn giáo và chính trị” (Thư gửi J. Pérez de Cuellar, 22 tháng Chín 1990. Tòa Thánh tham dự Hội nghị về Quyền của Trẻ em năm 1990).
Những trẻ em mà chúng ta đang nói đến và phẩm giá của các em mà chúng ta mong muốn bảo vệ và thăng tiến là những nhân vị, và giá trị của mỗi nhân vị là duy nhất và không thể thay thế được. Hơn bao giờ hết, từng em phải được quan tâm đúng mức và bảo vệ trong thế giới số hóa này, để các em có thể hoàn thành được mục tiêu cuộc sống của các em, vận mệnh của các em, sự đi vào thế giới của các em. Vận mệnh và đời sống của mỗi trẻ em là vô cùng quan trọng, là vô cùng quý báu trong nhãn quan của con người và trước mặt Thiên Chúa. Theo Kinh Thánh, mỗi con người được tạo dựng “theo hình ảnh của Thiên Chúa.” Theo Tân Ước, Con Thiên Chúa xuống trần ở giữa chúng ta như một trẻ thơ mong manh, và trong tình trạng vô cùng thiếu thốn, vừa mang lấy tính mỏng giòn và cả niềm hy vọng về một tương lai ẩn chứa trong một trẻ thơ. Vì thế, đối với Ki-tô hữu coi khinh tuổi thơ và lạm dụng trẻ em không chỉ là một tội ác, nhưng – như Đức Giáo hoàng Phanxico đã nói – còn là một sự bất kính, một sự báng bổ đến những gì là thiêng liêng, đến sự hiện hữu của Thiên Chúa trong mỗi con người.
Như chúng ta biết, những sức mạnh lèo lái sự phát triển kỹ thuật và kinh tế của thế giới dường như không thể dừng lại thường được quyết định và dẫn dắt bởi những lợi ích kinh tế và thậm chí bởi những  lợi ích chính trị bá quyền, và chúng ta không thể để mình bị thống trị bởi chúng. Sức mạnh của khát khao dục tính nằm trong sâu thẳm tâm trí và tâm hồn mỗi con người trở nên tuyệt vời khi nó nhằm làm thăng tiến tính nhân văn; nhưng nó trở nên xấu xa và đồi trụy khi nó là một nguyên nhân gây ra đau khổ và lạm dụng ghê tởm: và như vậy nó phải được hướng dẫn và nâng cao ý thức. Ý thức về trách nhiệm đạo đức dưới con mắt của con người và trước nhãn quan của Thiên Chúa, sự phản ánh về việc sử dụng tự do đúng cách trong công cuộc xây dựng và định hướng cho một thế giới mới và trong việc học hỏi cách sống trong thế giới đó là vô cùng cần thiết và là nền tảng cho tương lai chung của chúng ta.
Quý vị đã cùng nhau đến đây để giải quyết một trong những vấn đề quan trọng nhất và khẩn thiết nhất cho hành trình của nhân loại. Tôi hy vọng rằng ý thức sống động về cái đẹp và sự huyền nhiệm của nhân vị, về sự vĩ đại của ơn gọi của con người đối với sự sống, và do vậy ý thức về trách nhiệm bảo vệ nhân vị trong phẩm giá và sự phát triển, trở thành nguồn cảm hứng cho công cuộc của quý vị và đem đến kết quả cụ thể và hiệu quả.
Văn bản tiếng Anh được Văn phòng Báo chí Vatican cung cấp

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/10/2017]