Bài đăng

PHỎNG VẤN TẠI TALLINN: Đức Tổng Giám mục Tin lành của Estonia: “Cuộc thăm viếng của Đức Giáo hoàng sẽ là sự thể hiện tình yêu thương cho nhau”

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-25/9, 2018