Bài đăng

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa nhật thứ Sáu Phục sinh: Tuân giữ các điều răn và lời hứa của Chúa Thánh Thần

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 07-09/05/2020