Bài đăng

Các nhà lãnh đạo Giáo hội, Thế giới lên án vụ tấn công Manchester và cầu nguyện cho các nạn nhân

TIẾP KIẾN CHUNG: E-mau, con đường của hy vọng

Philippine, một linh mục và 15 giáo dân bị chiến binh jihad bắt cóc