Bài đăng

‘Để thay đổi thế giới, hãy cầu nguyện,” Đức Thánh Cha nói với thiếu niên

‘Chứng nhân Ki-tô là gì?’ ‘Là muối và ánh sáng,’ Đức Thánh Cha nói