Bài đăng

Đức Thánh Cha với bệnh nhân, người khuyết tật: ‘Anh chị em là người được Chúa Giê-su yêu’

Đức Thánh Cha Phanxico đến Azerbaijan

Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ tại Baku, Azerbaijan