Bài đăng

4 người chết khi người Công giáo Burkina Faso lại bị tấn công

Đức Thánh Cha: Quốc gia được kêu gọi phải có trách nhiệm lớn hơn’