Bài đăng

Nam Hàn, sinh viên đại học được khơi nguồn hứng khởi bởi Đức Thánh Cha Phanxico mang Tin mừng ra đường phố

Giáo hội Công giáo Albania xúc động trước hành động của Đức Thánh Cha đối với Vị linh mục bị ngược đãi

Đức Thánh Cha trong Thánh lễ: Nói không với một tôn giáo “màu mè” chỉ thể hiện bên ngoài